XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Съвременни аспекти в протетичното лечение на дефекти в лицевочелюстната област


Дефектите в челюстно лицевата област с различна етиология са актуален проблем на съвременната дентална медицина.  Стоматологичната рехабилитация на пациентите с дефекти в лицево-челюстната  област придобиват глобално значение, както за възстановяването на функциите на храненето и дишането, така и за социализацията на пациентите. 
 Съвременните подходи на протетична намеса позволяват да се окаже висококачествена помощ на пациентите от тази категория.

Д-р Севара Ризаева

Д-р Севара Ризаева


1995 – 2000 – Завършва дентална медицина в  Държавен Медицински Институт 1 в Ташкент
2000 – 2002 – специализира Протетична Дентална медицина в Държавен Медицински Институт 1 в Ташкент
2016 – защитава докторантура на тема „Клинична и функционална рационалност при лечението на генерализиран пародонтит.“ в Държавен Дентален институт в Ташкент.
Има интереси в комплексното дентално протезиране, дигитални методи, имплантология, пародонтално лечение и естетична дентална медицина.
От 2000 г. – зъболекар в Crystal Dental Light
От 2007 г. – Професор в Държавен Дентален Институт  в Ташкент
От 2018 г. – Организатор на курсове и лекции от чуждестранни лектори за увеличаване на квалификацията на зъболекарите в Узбекистан.


oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София