XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Предизвикателствата на единичните композитни възстановявания на предни зъби - планировка, функционалност и естетика.


Форма, позиция и цвят при единичните композитни възстановявания на предни зъби. 
Планиране на правилното позициониране на зъба.
Как да копираме и пресъздадем естетичната форма на огледалния на фрактурирания зъб. Планиране и анализ на морфологията на зъба. 
Препарация при 4-ти клас кавитети и техника на заличаване на демаркационната граница на възстановяването с минимално инвазивен подход.
Техники за възстановяване на палатиналната стена при 4-ти клас обтурации.
Връзката на палатиналната анатомия на горни предни зъби с функцията на зъбите. Водене на зъбите при оклузия, морфологични особености отговорни за функционалните проблеми и бъдещи чипинги и как да ги предотвратим.
Правилният подход и техника на пресъздаване на контура на зъба. Позициониране на матрицата за пресъздаване на правилен апроксимален контакт.  
Пълен и съкратен протокол за нанасяне на композитните маси за максимален краен естетичен резултат. Трикове за заличаване на границата на препарацията. 
Пресъздаване на естествената текстура на зъба.
Протокол за финиране и полиране.
В лекцията ще бъдат представени техниките изработени на фантомен модел, а след това представени и в клинични случаи.

Д-р Стоян Русев

Д-р Стоян Русев


Роден в гр. Хасково на 10.01.1994 г.
Завършва Факултета по Дентална Медицина към МУ-Варна през 2020 г.Интересите му са насочени в областта на естетичната дентална медицина и по-конкретно в композитни възстановявания на фронтални зъби. Също така се занимава с дентална фотография и макрофотография.  Посещава множество курсове свързани с композитни изграждания и фотография. Като студент печели конкурса “Усмивка на годината” 3 поредни години. След завършването, вече като дипломиран лекар, печели още 4 награди “Усмивка на годината” в категориите за композитни възстановявания на фронтални зъби - единични и множествени. От 2022 година започва да се занимава с лекторска и обучителна дейност. Участник като лектор на 7 дентални форума. Водещ на 9 практически курса за композитни възстановявания, в които взимат участие над 100 курсанти.2014 - 2020 г. Изучава Дентална Медицина в Медицински Университет - Варна. 2018 - 2020 г. Стажант в дентален център 32DentCenter в гр. Варна.
 В този период печели три поредни години най-престижния дентален конкурс в  България “Усмивка на годината” организиран от Dental Tribune.
 “Smile of the year 2018” WINNER IN category “STUDENT CASE “
 “Smile of the year 2019” WINNER IN category “STUDENT CASE”
 “Smile of the year 2020” WINNER IN category “STUDENT CASE”2020-2021 г. Работи като Лекар по Дентална Медицина в 32DentCenter  в гр. Варна  
 Отново победител в денталния конкурс “Усмивка на годината”
 “Smile of the year 2021” WINNER IN category DENTAL ART PHOTOGRAPHY2021-  Работи като Лекар по Дентална Медицина в Дентален Център - Д-р Станков  гр.Пловдив. Практиката му е специализирана в композитните  възстановявания. Работи като лектор и водещ на курсове за  естетични възстановявания с композитен материал. Печели награди в конкурса “Усмивка на Годината”:
 “Smile of the year 2022” WINNER IN category “COMPOSITE SINGLE UNITE”
 “Smile of the year 2022” WINNER IN category “COMPOSITE SMILEMAKEOVER”
 “Smile of the year 2023” WINNER IN category “COMPOSITE SINGLE UNITE” 


oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София