XIII научен конгрес на СРК на БЗС София


Протетична оценка на имплантно поддържани мандибуларни подвижни частични възстановявания


Имплантно поддържаното протезиране е популярна процедура откакто остеоинтеграцията стана предсказуема. Включването на дентални импланти в частични снемаеми протези беше подсказано за да се повиши функцията и комфорта на пациента.Предназначението на тази презентация е да демонстрира потенциала и уникалността на мандибуларните имплантно поддържани снемаеми частични протези в смисъла на проследяване от 10 и повече години. С цел постигане на дългосрочен успех в тази разновидност на лечение чрез използване на сулкусформъри като опора и ретенция при пациенти от I Клас  по Кенеди. Ще се обърне внимание на предимствата, недостатъците и потенциалните решения с цел да се постигнат дългосрочни мандибуларни имплантно поддържани снемаеми частични протези.

Проф. Йозеф Нисан

Проф. Йозеф Нисан


Професор, ръководител катедра по Орална рехабилитация в Университета в Тел Авив.
Ръководител на отделение по Орална рехабилитация и Имплантно протезиране в Медицински център Ат Рабин в Петах Тиква.
Получил Докторска степен по Протетика в унивреситета в Те Авив. Бил е и директор на Имплантологичния отдел и Следдипломната програма в същия университет.
Президент е на „Израелско общество по Имплантно зъболечение“; бивш Президент на „Израелско протетично общество“; Бивш Председател на „Национален борд на Протетичен професионален комитет“ на Израелска Дентална Асоциация и Израелско Министерство на здравеопазването. Активен член на Международен Колеж по протезиране (ICP), Академия по Остеоинтеграция (АО), Европейска Академия по Остеоинтеграция (EAO), Международна Асоциация по дентални изследвания (IADR).
Член на много международни редакционни колегии на международни издания в областта на протезиране, имплантология и обща дентална медицина.
Има над 100 публикации в различни издания, редактор на един учебник и 8 глави по протетика. Основно се интересува от Протетика, имплантология и естетика.
Изнасял е лекции на национални и международни форуми на теми от Имплантно протезиране и фиксирано протезиране.


oбратно към XIII научен конгрес на СРК на БЗС София