VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.


Препариране на кореновия канал без ръчни инструменти. Възможности и ограничения на изцяло машинен протокол - от прохождане до финална обработка


Д-р Емил Сариев

Д-р Емил Сариев


Д-р Емил Сариев се дипломира като магистър по дентална медицина към Факултет по
дентална медицина на Медицински Университет – гр. Варна през 2014 година.


Д-р Сариев развива своя практика насочена към микроскопски подпомогната ендодонтия от 2015 година.
следдипломни квалификационни курсове насочени към тясна специализация в клиничната
микроскопски подпомагана ендодонтия.


oбратно към VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.