Национален форум по Дентална медицина 2022 гр.Банско


Цервикална и вътрешна коренова резорбция - диагностика и възможности на съвременните методи на лечение


Доц. д-р Ангела Гусийска, дм

Доц. д-р Ангела Гусийска, дм


Доц. д-р Ангела Гусийска е магистър по дентална медицина, специализира Оперативно зъболечение и ендодонтия и Обща дентална медицина. Част от преподавателския колектив на ФДМ, МУ-София е от 1998г., от 2012г. е Доктор по медицина със защитен дисертационен труд на тема – “Ортоградно лечение на хронични апикални периододнтити – биологични подходи“,а от 2017г. е доцент към катедра “Консервативно зъболечение”. През 1997г. създава и собствена клинична практика с насоченост в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в ендодонтия и оперативно зъболечние. Научните й интереси са в областта на регенеративните процеси в периапи калната зона и естетичните индиректни възстановявания на твърдите зъбни тъкани.

Провела е повече от 40 курса за квалификация на лекари по дентална медицина. Тя е “Opinion leader” и лектор на IvoclarVivadent и DentsplySirona.

Доктор Гусийска е автор на множество книги и научни статии специализиращи в ендодонтията. Участва в над 40 научни форума у нас и в чужбина, канена е за лектор на над 20 конгреса и конференции. Рецензент е за български и чуждестранни списания, сред които IJSR, IJRSR, IJEMLS, Dental Review, Quintessence International.

Членства в множество научни организации - БЗС, BSDA, асоциация SDM, ITI, AMED и БДЕС където е съучредител и зам.-председател.

oбратно към Национален форум по Дентална медицина 2022 гр.Банско