V научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив


Оралната и лицево-челюстна хирургия – за пътя, болестите и отговорностите.


Оралната и лицево-челюстна хирургия – мост и еманация на неделимостта между медицината и денталната медицина. Авторът разглежда проблемни въпроси, отнасящи се до трудностите, дилемите и вдъхновението в професионалния път. Представени са заболявания, състояния и патологични процеси, като се акцентира не само на здравословните аспекти, а също и на тежестта на професионалните решения и отговорности.
Проф. д-р Павел Станимиров, дм

Проф. д-р Павел Станимиров, дм


Проф. д-р Павел Станимиров е магистър по стоматология и по медицина завършил в Медицински Университет - София. Специализира орална и лицево-челюстна хирургия.

От 2014г. е доцент катедра Орална и лицево-челюстна хирургия в МУ-София, а от 2016г. - доцент по лицево-челюстна хирургия в Александровска болница - София.

Има множество научни доклади и публикации в областта на онкологичните заболявания на главата и шията и лицево-челюстната патология. Председател е на Национален експертен специализиран лекарски борд по Лицево-челюстна хирургия към БЛС.


Професионалните му интереси включват:


  • злокачествени тумори на устната кухина;

  • хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на главата и шията;

  • рак на езика, устната кухина и устните;

  • рак на кожата на лицето, главата и шията;

  • доброкачествени и злокачествени тумори на слюнчените жлези;

  • тумори на околоносните кухини, лицевите и челюстните кости;

  • пластична и реконструктивна хирургия на лицето, главата и шията;

  • травми на лицето, лицевите и челюстните кости;

  • орална патология, заболявания на лигавицата на устната кухина, орофациални синдроми, възпалителни заболявания на лицево-челюстната област, главата и шията.


oбратно към V научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив