VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.


Най-често допусканите грешки при протетично лечение с цели протези.


При протетичното лечение с цели протези могат да бъдат допуснати множество грешки, част от които могат да бъдат коригирани след изработването на протезите. Голяма част от допусканите грешки са клинични, но неуспехът от лечението може да бъде следствие от допуснати лабораторни отклонения.

Целта на лекционния курс е да се разгледат най-често допусканите клинични и лабораторни грешки при протетичното лечение с цели протези.

В лекционния курс ще се разгледа най-често допусканите клинични грешки при снемане на отпечатъците, при определянето на височината на долната трета на лицето и на междучелюстните съотношения. Ще бъдат разгледани и лабораторните пропуски, които могат да компрометират издържаното от клинична гледна точка лечение.

Ще бъдат посочени възможните корекции и манипулации, с чиято помощ могат да бъдат коригирани допуснатите грешки и с които могат да бъдат намалени нежеланите ефекти от тях.
Проф.д-р Христо Кисов

Проф.д-р Христо Кисов


Завършва с отличие висшето си образование в Стоматологичен факултет София, през 1974 г. От 1978 до 1993 г. е асистент в Катедрата по протетична стоматология при Стоматологичен факултет – Пловдив.

През 1993 г. защитава кандидатска диссертация относно приложението на въглероднодвуокисовия и неодимов лазер в протетичната стоматология и ортодонтията. От 2000 г. е доцент в катедрата по протетична стоматология на Стоматологичен факултет Пловдив, а от 2009 професор.

Автор и съавтор е на повече от 400 научни труда в областта на протетичната стоматология.
Автор е на множество монографии в областта на протетичната и естетичната стоматология, и зъболекарското материалознание.

Учредител и президент на Българската Академия по Естетична Стоматология.

oбратно към VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.