20-ти Научен конгрес на БЗС


Нови тенденции в управлението на риска в застраховането


„Лев Инс - ние не следваме, а изпреварваме събитията“. Иновации, превенция, застраховане.Кои сме ние – кратка история на ЗК Лев Инс АД, партньори, концепция за развитие, постигнати резултати;

В какво сме добри – управление на риска на всички нива;

Как може да ви защитим – нашите решения. Услуги и застраховки.
Валентин Илиев

Валентин Илиев


Валентин Илиев е магистър по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Застраховане и социално дело“ в Стопанската Академия „Димитър Ценов”, гр. Свищов. Завършва и специализация „Съдебни експертизи“ в същата академия. Към екипа на ЗК „Лев Инс” АД се присъединява през 2008 г., а от 2012 г. заема длъжността Директор „Автомобилно застраховане“, която повече от 10 години е дирекцията с най-голям дял в компанията. Член е и на Управителния съвет на ЗК „Лев Инс” АД. От 1 юли 2021 г. е назначен за изпълнителен директор.

oбратно към 20-ти Научен конгрес на БЗС