IX научен конгрес на СРК на БЗС София


Мястото на оралната патология като специално обучение на лекарите по дентална медицина


Денталната медицина и Оралната патология в частност са клон на медицината, който се занимава с изучаването и терапията на болестите и анатомично-патологичните изменения в устната кухина.

Изискванията на такава висока компетентност доведе през последните години до появата в някои страни, за съжаление не в Италия, на истинска специализация по орална патология, със съответната утвърдена школа.

Характерно за оралната патология в денталната медицина е изучаването и диагнозата на орални прояви свързани със системна патология, като фундаментална цел е ранната диагностика на оралните карциноми.

По този начин устната кухина може да се превърне не само в „червена лампичка“ за ранната диагностика на системна патология, а също така специфични патологии в устната кухина могат да бъдат предвидени и диагностицирани на време – като например по време на медикаментозна терапия.

На европейско ниво вече е настъпило разделението между лекари и лекари по дентална медицина, но все още на дневен ред е диалога и осъвременяването на професионалните профили ангажирани в опазването на здравето в постоянен интерес на пациента.

Ще бъде обърнато широко внимание на диагностичния процес в различни клинични случаи.
Д-р Кристиян Баччи

Д-р Кристиян Баччи


Завършил през 1998 Дентална медицина и зъбно протезиране в университета в Падова, Италия

В същия университет защитава докторантура (PhD) и магистратура II степен по Седация и спешни състояния в денталната медицина

Специализира Орална хирургия в университета в Триесте.

Бил е Ръководител по дентална медицина в Службата за здравни услуги на провинция Тренто; в момента е Медицински ръководител по дентална медицина (заместник директор) на клиниката по дентална медицина към болничния отдел на университета в Падова.

Бивш директор (до 2015) на сектора по микроскопска и лазерна орална хирургия, а от 2016 директор на сектора за спешна помощ към болничния отдел на университета в Падова.

Отговорник за Амбулаторията по Патология, Орална медицина и Орално-дентална диагностика.

Преподавател в курса за обучение по Дентална медицина и зъбно протезиране в катедрите по

Зъбно-орална клиника (шеста година) и Патология и орална медицина (трета година).

Преподавател в курса за обучение по Орална хигиена, като отговаря за Зъбно-орална клиника (трета година). Всичко в университета в Падова

Автор на над 80 печатни публикации, национален и международен лектор.

oбратно към IX научен конгрес на СРК на БЗС София