Публична защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"
на доц. д-р Мирослава Динкова

От 13:00 12 октомври 2020 До 15:00 12 октомври 2020


Събитието се организира от | |