Продължаващото медицинско обучение на лекарите по дентална медицина 2022 - Варна

От 10:00 22 януари 2022 До 10:00 22 януари 2022 ( Остава 52 дни )Програма

Събитието се организира от БЗС - Районна Колегия Варна | 0879067867 | ssbvarna@abv.bg | http://www.bzsrkvarna.com/