Общи условия на система за онлайн излъчване wstream.eu

Настоящите Общи условия уреждат процеса по онлайн излъчване на събития реализиран от Wstream - платформа за онлайн излъчване на събития, собственост на WebOps, УебОпс ЕООД ЕИК 204557746. УебОпс ЕООД реализира онлайн събития (семинари, обучения, научни форуми, симпозиуми, годишни събрания и други) от името на свои клиенти – Организатори на тези събития. За целта УебОпс ЕООД изгражда микросайт за всяко отделно събитие с нужната информация, имплементира система за онлайн разплащания, заснема събитието, излъчва го онлайн на живо или на запис срещу заплащане, извършва цялата техническа поддръжка нужна за целите на онлайн излъчването на събитието и издава фактура и/или сертификат за събитието на Крайния потребител. УебОпс ЕООД изпраща на Крайния потребител потвърждение за успешна регистрация след успешно плащане на таксата за участие на събитието, а в деня на събитието изпраща и директен линк към събитието на електронния адрес, въведен от потребителя при регистрация. Излъчването е достъпно с лични данни за вход, издадени от УебОпс ЕООД, или чрез директния линк, изпратен от УебОпс ЕООД.

С всяко ползване на услугите и ресурсите на Платформата WStream, включително с отварянето на интернет страница от сайта на платформата, както и чрез натискане на препратка от която и да е страница на сайта, включително препратката към настоящите Общи условия, Крайните потребители декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Понятия

Регистрация за събитие

Регистрацията представлява процес на избор на събитие и тип на регистрация от Крайния потребител. Типовете регистрации могат да бъдат:

. Възможно е да има различни типове регистрации на място/онлайн в зависимост от включените достъп/пакети към тях.
Регистрацията протича през следните стъпки:
  1. Избор на събитие
  2. Избор на тип регистрация (посещение на място/онлайн)
  3. Въвеждане на данните за Крайния потребител (в зависимост от избрания тип е възможно да се изискват различен брой полета информация)
  4. Избор на начин на плащане
    • Плащане с карта - клиентът се пренасочва към платежната страница за приключване на плащането.
    • Плащане по банка - клиентът получава банковата сметка и основанието за плащане.
  5. Визуализира се сумата за избраното събитие/тип регистрация
  6. Клиентът трябва да кликне на бутона РЕГИСТРАЦИЯ, за да приключи регистрацията
При онлайн регистрация в деня на събитието се изпращат линковете за гледане. Ако не получите Вашия линк, проверете в папка СПАМ или се свържете с нас тук.

Плащане и данни за плащане

Плащането за гледане на събитието се обработва от УебОпс ЕООД ЕИК 204557746, освен ако изрично не е указано друго. Плащането от страна на крайните потребители се извършва по банков път или с дебитна/кредитна карта. УебОпс ЕООД не получава и не съхранява никакви данни за плащанията на крайните потребители, като номер на карта, пин код и тн.

Цени на събитията

Цените за гледане на събитията се определят от конкретното събитие. Съществува опция за различни ценови нива на достъпа до събитието в зависимост от включените привилегии.

Отказ и възстановяване на суми

Всеки краен потребител има възможност да се откаже от своята регистрация и да получи заплатената сума обратно. Крайният потребител може да упражни това свое право преди началото на събитието.
Сумата се възстановява по избрания начин, който е използван за плащане. Ако плащането е с карта, то сумата се възстановява по картата, ако е заплатено по банка - по банковата сметка на потребителя.


Лични данни

Всички лични данни на Крайните потребители се събират и използват според Европейската директива за защита на личните данни GDPR. Събраните лични данни се използват единствено за целите на събитието – получаване на директен линк за гледане и издаване на фактура и/или сертификат за присъствие на събитието. Личните данни на Крайните потребители не се споделят с трети страни.

Реклами по време на събитията

По време на събитията са позволени единствено рекламни презентации от партньори на Организатора, предварително договорени с тях. Не се излъчват никакви реклами на трети страни несвързани със събитието на Организатора.

За запитвания и повече информация, свържете се с УебОпс ЕООД на нашата контактна форма.