Общи условия на система за онлайн излъчване wstream.eu

Настоящите Общи условия уреждат процеса по онлайн излъчване на събития реализиран от Wstream - платформа за онлайн излъчване на събития, собственост на WebOps, УебОпс ЕООД ЕИК 204557746. УебОпс ЕООД реализира онлайн събития (семинари, обучения, научни форуми, симпозиуми, годишни събрания и други) от името на свои клиенти – Организатори на тези събития. За целта УебОпс ЕООД изгражда микросайт за всяко отделно събитие с нужната информация, имплементира система за онлайн разплащания, заснема събитието, излъчва го онлайн на живо или на запис срещу заплащане, извършва цялата техническа поддръжка нужна за целите на онлайн излъчването на събитието и издава фактура и/или сертификат за събитието на Крайния потребител. УебОпс ЕООД изпраща на Крайния потребител потвърждение за успешна регистрация след успешно плащане на таксата за участие на събитието, а в деня на събитието изпраща и директен линк към събитието на електронния адрес, въведен от потребителя при регистрация. Излъчването е достъпно с лични данни за вход, издадени от УебОпс ЕООД, или чрез директния линк, изпратен от УебОпс ЕООД.

С всяко ползване на услугите и ресурсите на Платформата WStream, включително с отварянето на интернет страница от сайта на платформата, както и чрез натискане на препратка от която и да е страница на сайта, включително препратката към настоящите Общи условия, Крайните потребители декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Понятия

Плащане и данни за плащане

Плащането за гледане на събитието се обработва от Организатора на събитието, освен ако изрично не е указано друго. Плащането от страна на крайните потребители се извършва по сметка на Организатора, като може да бъде по банков път или с дебитна/кредитна карта и се урежда между Организатора, Банката на Организатора и/или платежната система на банката. УебОпс ЕООД не получава и не съхранява никакви данни за плащанията на крайните потребители.

Цени на събитията

Цените за гледане на събитията се определят от Организатора на конкретното събитие, а не от УебОпс ЕООД. Съществува опция за различни ценови нива на достъпа до събитието, в зависимост от изискванията на Организатора.

Лични данни

Всички лични данни на Крайните потребители се събират и използват според Европейската директива за защита на личните данни GDPR. Събраните лични данни се използват единствено за целите на събитието – получаване на директен линк за гледане и издаване на фактура и/или сертификат за присъствие на събитието. Личните данни на Крайните потребители не се споделят с трети страни и не се изнасят извън Европейския съюз.

Реклами по време на събитията

По време на събитията са позволени единствено рекламни презентации от партньори на Организатора, предварително договорени с тях. Не се излъчват никакви реклами на трети страни несвързани със събитието на Организатора.

За запитвания и повече информация, свържете се с УебОпс ЕООД на нашата контактна форма.