IX научен конгрес на СРК на БЗС София


Принципът на Дал – третиране на пациенти с локализирана зъбна абразия


Принципът (познат също и като уредът на Дал) е описан преди почти 30 години.

Какъв е той? Снемаема метална платформа се използва за създаване на по-голямо междузъбно пространство в определена зона за да се улесни поставянето на реставрации в абразирани зони.

Концепцията на Дал в оригинал е създадена с цел възстановяване на абразирани зъби.

В днешни дни вече снемаемият уред на Дал вече преминава към фиксиран метод.

С използването на композитни реставрации и CAD-CAM технология се постигат същите резултати като в оригинално описаните от автора принципи.

В лекцията ще бъдат подробно представени тези принципи, тяхното развитие, а така също и ще бъде онагледено със завършени случаи.
Д-р Мартин Мартма

Д-р Мартин Мартма


Специализиран зъболекар в областта на протезирането и възстановителната терапия.

Има специални интереси във възстановяването на пациенти с тежко увредена захапка и загуба на зъби чрез използването на минимално инвазивни техники и дигитални решения.

Завършил през 2005 г. университета в Тарту а по-късно през 2013 завършва специализация.

Работи като профилиран специалист по протетична дентална медицина в KLIINIK23, Талин 0т 2008.
Клиниката е една от най-големите в Естония.

Член на Борда на Естонската дентална асоциация.

oбратно към IX научен конгрес на СРК на БЗС София