XI научен конгрес на СРК на БЗС София

От 09:00 19 февруари 2022 До 17:00 20 февруари 2022 ( Остава 24 дни )


Уважаеми колеги,
Съгласно решение на УС на СРК обявяваме XI Научен конгрес на СРК “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА”
19 и 20 Февруари 2022, Конгреса ще бъде само онлайн
такса участие 70 лв.

Програма

събота, 19 февруари 2022
09:00
09:30
Откриване
09:30
11:00
ФДМ София
11:15
12:00
ФДМ Варна, Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина
12:15
13:00
ФДМ Варна, Катедра по протетичната дентална медицина и ортодонтия
13:00
14:00
Пауза
14:00
15:30
МГУ, Катедра по вътрешни болести секция Функционални методи във вътрешните болести
15:45
17:15
OMD Португалия
17:30
19:00
ХАНАУ, ГЕРМАНИЯ
неделя, 20 февруари 2022
09:00
09:45
БГМУ, Беларус
10:00
10:45
Детска дентална клиника «Зубрёнок» Москва
11:00
12:30
ФДМ Пловдив, Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия
12:30
13:30
Пауза
13:30
15:00
ANDI Италия
15:30
17:00
ФДМ към университет Св.Св. Кирил и методий, Скопие,Северна Македония
Събитието се организира от БЗС - Столична Районна Колегия | 0888 588 060, 02 988 2525 | ningbo.project@abv.bg | http://bzs-srk.bg